v

Změny v rozvrhu pátek 21. 9.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V5.A STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK
3.A STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Horký Jiří - Mch - .. Rn Rn .. - - -
Jakešová Taťána - La - - - - - - - -
Kolářová Dagmar .. .. - Kb .. .. - - -
Lysák Jiří - - - - .. .. .. - - -
Menšíková Jana - - - .. - .. .. - - -
Rotreklová Martina -
Šeiner Jiří - - - - - - - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd
V1.A
1 Z BICH supluje Mch (Hý)
5 D 4.A přesun << Pa z 6. hod
5 TV TVd odpadá (Mš)
5 TV Tvh odpadá (Ly)
6 D přesun >> na 21.9. 5. hod
V2.A
3 D V3.A navíc Pa
3 TV TVd odpadá (Mš)
3 TV TVh odpadá (Hý)
V3.A
1 Čj V3.A supluje La (Jk)
V4.A
6 KAJ KAJ1 P2 změna
V5.A
0.-9. hod STK
V6.A
4 SM SM IVT supluje Kb (Ko)
5 SM SM odpadá (Ko)
6 SM SM odpadá (Ko)
2.A
6 KAJ KAJ1 P2 změna
3.A
0.-9. hod STK
4.A
2 Aj AJ2 4.A supluje (Ro)
4 SM SM IVT supluje Kb (Ko)
4 SBi SBi1 BICH spojí Rn (Hý)
5 SBi SBi1 BICH spojí Rn (Hý)
5 SM SM odpadá (Ko)
6 SM SM odpadá (Ko)
6 SBi SBi1 odpadá (Hý)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou